แบตเตอรี่อัลคาไลน์พิเศษ1.5V
เซลล์กระดุม3V CR ลิเธียม managanese
แบตเตอรี่ชาร์จได้ USB
แบตเตอรี่1.5V ใช้งานหนัก